NGƯỜI BẠO HÀNH TRÔNG THẾ NÀO?

Không có mẫu số chung để nhận diện ra kẻ bạo hành song luôn có những biểu hiện nhất định như thế này ở những kẻ bạo hành:

 1. Từ chối hoặc không thể giải thích vết thương của trẻ, hoặc giải thích một cách vô lý, và thay đổi lời giải thích theo thời gian.
 2. Nói những điều tiêu cực về trẻ. Ám chỉ rằng trẻ không đáng tin, xấu xa, quậy quạ, hay là một đứa “quỷ nhỏ”; cho rằng trẻ nói dối về việc bị bạo hành.
 3. Có một mối quan hệ gượng gạo và mang tính bảo vệ thái quá với trẻ. Không cho trẻ tham gia vào bất kỳ hoạt động xã hội nào, hay tiếp xúc với bất kỳ ai.
 4. Thường xuyên bỏ bê, chỉ trích, đổ lỗi, hay thét vào mặt trẻ. Liên tục lăng mạ, bôi xấu trẻ.
 5. Có tính khí thay đổi vô cùng thất thường, kỹ năng kiềm chế cơn giận kém.
 6. Không chạm hay ôm trẻ một cách yêu thương. Không thể hiện tình yêu thương đối với trẻ.
 7. Không quan tâm đến tình trạng sức khỏe của trẻ.
 8. E ngại với việc đưa trẻ đến bác sĩ, hay không đưa trẻ đến đúng hẹn. Thường xuyên đổi bệnh viện cho trẻ.
 9. Hung hăng với trẻ, hoặc cực kỳ hồi hợp về hành vi của trẻ.
 10. Liên tục trì trệ hoặc ngăn cản không cho trẻ được chăm sóc sức khỏe.
 11. Cô lập trẻ, không cho trẻ đến trường, câu lạc bộ, nhà thờ,…v…v
 12. Có thái độ thờ ơ đối với tình trạng của trẻ.

snskidstore